Zaam Kalemba Namuli Ssal

Zaam Kalemba Namuli Ssal

Carnegie-IREX Fellow, January 2022- March 2022

Head of Communications and Research, College of Natural Sciences, Makerere University